Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2017

duszyszalenstwo
5010 1f69 390

June 19 2015

duszyszalenstwo
4230 155d 390
Reposted frompulperybka pulperybka viapremonition premonition
duszyszalenstwo
8694 bbe3 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
duszyszalenstwo
8855 2b4f 390
Reposted fromcalifornia-love california-love

June 16 2015

5917 2ff9 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaphilomath philomath
duszyszalenstwo
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić..
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna viareniferowa reniferowa
duszyszalenstwo
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— poezja
Reposted fromartfucksme artfucksme viareniferowa reniferowa

June 02 2015

duszyszalenstwo
1868 0e0e 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
duszyszalenstwo
2676 8a0e 390
Reposted fromcalifornia-love california-love

May 30 2015

duszyszalenstwo
9876 6c32 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
duszyszalenstwo
9215 a9f2 390
Reposted fromfantom fantom viacouples couples
duszyszalenstwo
4568 025d 390
duszyszalenstwo
- Znowu mam problem z rękami - mówi. 
- Jaki problem? - nie rozumiem. - Co się dzieje z twoimi rękami.
- Wyrywają mi się do ciebie.
— Agnieszka Olejnik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaphilomath philomath
duszyszalenstwo
5252 ef33 390
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viaphilomath philomath

May 18 2015

duszyszalenstwo
1710 7a1f 390
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaphilomath philomath
duszyszalenstwo
duszyszalenstwo
5967 225f 390
Reposted fromcaraseen caraseen viapoppyseed poppyseed

April 26 2015

duszyszalenstwo

Nawet nie wiesz, ile jest w Tobie siły. Nie wiesz, ile możesz znieść i ile jeszcze dla Ciebie przygotowano. Nigdy nie spotyka nas większe nieszczęście niż to, które możemy udźwignąć. Twoje życie jest na Twoją miarę. I nawet, gdy coś przygniata Cię do ziemi, pamiętaj, że od dna też można się odbić.

— znalezione
Reposted fromnihuhu nihuhu vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia
duszyszalenstwo
Ile razy oferowaliśmy naszą miłość komuś , kto na to nie zasługuje ?
— raz i o ten jeden raz za dużo
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viareniferowa reniferowa
duszyszalenstwo
Ty nawet odchodzić nie umiesz. Wracasz jak czkawka - ani Cię zapić, ani przespać.
— Katarzyna Wołyniec
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl